املاک و مستغلات

مسعود پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران و وضعیت آینده مسکن

مسعود پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران و وضعیت آینده مسکن حاکی از ادامه رکود دارد.

وضعیت مسکن در دوران مسعود پزشکیان حاکی از ادامه رکود خواهد داشت. ولی جنس رکورد با رکودهای قبلی متفاوت خواهد بود چون از جنس افزایش بنزین خواهد بود. افزایش بنزین باعث خواهد شد مناطقی که از مراکز خدمات و تولید دور هستند دچار رکود شدید خواهند شد ولی در عوض مسکن در مراکز شهرها افزایش قیمت و رونق خواهد داشت. زمین های کشاورزی دارای آب همچنان پررونق خواهند بود. ولی به دلیل افزایش بنزین قیمت ویلا در شمال دچار رکود خواهد شد. جنس املاک های آینده از جنس آپارتمان های کوچک متراژ مراکز شهر ها و زمین های کشاورزی دارای آب خواهد بود.