در حال نمایش 5 نتیجه

کلنگی برای مشارکت در میانه آزادگان جنوبی – کد 137

100،000،000،000 
کلنگی برای مشارکت در میانه آزادگان جنوبی - کد 137 مساحت : 176 متر مربع درصد مشارکت : توافقی آدرس: میانه - آزادگان جنوبی

مشارکت در ساخت در میانه کوی پزشکان – کد 99

150،000،000،000 
مشارکت در ساخت در میانه کوی پزشکان - کد 99 مساحت :345 متر مربع آدرس : میانه - کوی پزشکان

مشارکت در ساخت در میانه معلم – کد 148

500،000،000،000 
مشارکت در ساخت در میانه معلم- کد 148 سازنده : 30 درصد مالک : 70 درصد آدرس : میانه - معلم

مشارکت در ساخت کلنگی 550 متری در میانه-کد 0

140،000،000،000 
مشارکت در ساخت کلنگی 550 متری در میانه-کد 0 مساحت :550 مترمربع سند رسمی - فول مشاعات سازنده :50 درصد مالک : 50 درصد آدرس : میانه - معلم جنوبی -کمربندی جنوبی  

مشارکت در ساخت و ساز در میانه – کد 43

700،000،000،000 
مشارکت در ساخت و ساز در میانه - کد 43 مساحت : 700 متر مربع بر خیابان اصلی مرکز شهر آدرس : میانه