در حال نمایش 4 نتیجه

پیش فروش آپارتمان در میانه چمران – تخفیف – 155

54،000،000،000 
پیش فروش آپارتمان در میانه چمران - تخفیف - 155 تحویل :اسفند 1404 وضعیت پروژه : فعلا شروع نشده است متراژ 180 متر مربع
 • پیش پرداخت اولیه : 500 میلیون تومان یا 1 میلیارد تومان
 • الباقی اقساط : بصورت چک 3 ماهه یا 6 ماهه
 • قیمت متری : 30 میلیون تومان(برای پیش پرداخت اولیه یک میلیاردی ) – 35 میلیون تومان (برای پیش پرداخت 500 میلیونی)
نکته : معاوضه با ملک و خودرو نیز انجام می شود.

پیش فروش آپارتمان در میانه خیام جنوبی – تخفیف -کد 210

40،000،000،000 
پیش فروش آپارتمان در میانه خیام جنوبی- تخفیف - کد 210 تحویل :اسفند 1403 وضعیت پروژه : در دیوار چینی متراژ 136و 148 متر مربع
 • پیش پرداخت اولیه : 2 میلیارد تومان (نصف قیمت تمام شده)
 • الباقی اقساط : بصورت چک 3 ماهه یا 6 ماهه
 • قیمت متری : 30 میلیون تومان(برای پیش پرداخت اولیه 2 میلیاردی ) – 35 میلیون تومان (برای پیش پرداخت 1 میلیاردی میلیونی)
نکته : معاوضه با ملک و خودرو نیز انجام می شود.

پیش فروش آپارتمان در میانه در سرآسیاب – تخفیف- 158

60،000،000،000 
پیش فروش آپارتمان در میانه در سرآسیاب - تخفیف-  158 تحویل : اسفند 1404 وضعیت پروژه : فعلا شروع نشده است متراژ 200 متر مربع
 • پیش پرداخت اولیه : 500 میلیون تومان یا 1 میلیارد تومان
 • الباقی : بصورت چک 3 ماهه یا 6 ماهه
 • قیمت متری : 30 میلیون تومان(برای پیش پرداخت اولیه یک میلیاردی ) – 35 میلیون تومان (برای پیش پرداخت 500 میلیونی)
نکته : معاوضه با خودرو و ملک نیز انجام می شود.

پیش فروش آپارتمان در میانه فرهنگیان – تخفیف- 203

56،400،000،000 
پیش فروش آپارتمان در میانه فرهنگیان - تخفیف- 203 تحویل :اسفند 1403 وضعیت پروژه :در مرحله اسکلت متراژ 188 متر مربع
 • پیش پرداخت اولیه : نصف قیمت تمام شده بصورت نقدی
 • الباقی : بصورت اقساط 3 ماهه یا 6 ماهه
 • قیمت متری : 30 میلیون تومان(برای پیش پرداخت اولیه یک میلیاردی ) – 35 میلیون تومان (برای پیش پرداخت 500 میلیونی)
نکته : معاوضه با ملک یا خودرو نیز انجام می شود.