املاک و مستغلات

چه کسانی تایید صلاحیت شدند؟

چه کسانی تایید صلاحیت شدند؟ برای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم افراد زیر تایید صلاحیت شدند:

photo11903462881

محمد باقر قالیباف

پزشکیان

قاضی زاده هاشمی

جلیلی

پورمحمدی

زاکانی

با توجه به این اسامی فقط یک نفر از جبهه اصلاحات حضور دارد و احتمال انتخاب محمد باقر قالیباف از همگی قبل از شروع مناظرات بیشتر است .