نمایش 25–36 از 235 نتیجه

اجاره مغازه در میانه امام شمالی – کد 134

70،000،000 
اجاره مغازه در میانه امام شمالی - کد 134 مساحت : 50 متر مربع قیمت : اجاره 7 میلیون تومان آدرس :میانه - خیابان امام شمالی

اجاره مغازه در میانه پارک انقلاب – کد 94

200،000،000 
اجاره مغازه در میانه پارک انقلاب - کد 94 قیمت : 20 میلیون تومان  رهن - 13 میلیون تومان اجاره آدرس : میانه - پارک انقلاب

اجاره مغازه در میانه جاده ترانزیت – کد 228

2،500،000،000 
اجاره مغازه در میانه جاده ترانزیت - کد 228 مساحت : 150 متر مربع قیمت : 250 میلیون تومان رهن - 25 میلیون تومان اجاره

اجاره مغازه در میانه چمران – کد 120

4،000،000،000 
اجاره مغازه در میانه چمران - کد 120 مساحت : 9 متر مربع قیمت :رهن 400 میلیون تومان - اجاره 3 میلیون تومان آدرس : میانه - خیابان چمران

اجاره مغازه در میانه چمران -کد 119

200،000،000 
اجاره مغازه در میانه چمران -کد 119 قیمت : رهن 20 میلیون تومان - اجاره 3 میلیون تومان آدرس: میانه - خیابان چمران  

اجاره مغازه در میانه چهارراه بالا – کد 204

2،000،000،000 
اجاره مغازه در میانه چهارراه بالا - کد 204 مساحت : 80 متر مربع قیمت : ماهانه 25 میلیون تومان اجاره آدرس : میانه - 80 متر مربع

اجاره مغازه در میانه خیابان امام – کد 270

120،000،000 
اجاره مغازه در میانه خیابان امام - کد 270 مساحت : 20 متر مربع آدرس : میانه - خیابان امام شمالی 100 میلیون رهن - 6 میلیون تومان اجاره

اجاره مغازه در میانه خیام جنوبی – کد 123

1،000،000،000 
اجاره مغازه در میانه خیام جنوبی - کد 123 مساحت : 50 متر مربع قیمت : 100 میلیون تومان رهن - 12 میلیون تومان اجاره آدرس: میانه - خیام جنوبی

اجاره مغازه در میانه خیام جنوبی – کد 167

500،000،000 
اجاره مغازه در میانه خیام جنوبی - کد 167 مساحت:25 مترمربع قیمت:50 میلیون تومان رهن - 2/5 میلیون تومان اجاره آدرس: میانه - خیام جنوبی

اجاره مغازه در میانه دره خرمن – کد 92

700،000،000 
اجاره مغازه در میانه دره خرمن - کد 92 مساحت : 81 متر مربع قیمت : رهن 70 میلیون تومان - 10 میلیون اجاره آدرس : میانه - دره خرمن

اجاره ویلایی 350 متر مربع در میانه معلم – کد 81

5،500،000،000 
اجاره ویلایی 350 متر مربع در میانه معلم - کد 81 مساحت :350 متر مربع رهن : 550 میلیون تومان آدرس : میانه - میدان معلم

اجاره ویلایی در میانه فرهنگیان – کد 105

3،000،000،000 
اجاره ویلایی در میانه فرهنگیان - کد 105 مساحت : 135 متر مربع قیمت : رهن 300 میلیون تومان - اجاره 3 میلیون تومان آدرس : میانه - شهرک فرهنگیان